برآورد قیمت اجرای سقف عرشه فولادی

در این قسمت نمونه ای برای آگاهی از قیمت اجرای سقف عرشه فولادی با مصالح مورد نیاز ارائه گردیده و مراجعین محترم می توانند از قیمت عرشه فولادی استاندارد مطلع گردند.قیمت سقف عرشه فولادی به عوامل زیادی وابسته است لذا لطفا به توضیحات زیر جدول برآورد اجرای سقف عرشه فولادی دقت فرمایید.

تاریخ بروزرسانی : اسفند ماه  ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

برآورد اجرای سقف عرشه فولادی

شرح عملیاتمساحت(متر مربع)قیمت ورق 80 گام 7/5قیمت ورق 80 گام 6/5قیمت ورق 100 گام 7/5 
ورق گالوانیزه۱۰۰۰۲۳۴۰۰۰۰۲۲۸۶۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰
فرم دهی ورق گالوانیزه۱۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۷۰۰۰
نصب ورق عرشه فولادی و گلمیخ۱۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰
ادوات نصب(میخ چاشنی...)۱۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰
گلمیخ (تا دو عدد در مترمربع)۱۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۷۵۰۰۰۱۸۰۰۰۰
آرماتوربندی (مش حرارتی)۱۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰
بتن ریزی (ماله تلسکوپی)۱۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰
خرید و نصب فلاشینگ 50۱۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰
حمل ورق عرشه به پروژه دومرحله۱۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰
حمل به طبقات با جرثقیل۱۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰
موتوربرق برای نصب گلمیخ۱۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰
جمع کل1000۳۰۲۶۶۰۰۲۹۹۱۰۰۰۳۶۳۷۰۰۰

جدول فوق قیمت اجرای سقف عرشه فولادی برای ۱۰۰۰ مترمربع کار در ۷ طبقه و در داخل شهر تهران  با احتساب ضایعات ورق گالوانیزه مصرفی محاسبه گردیده و صرفا برای به وجود آوردن یک ذهنیت کلی از قیمت عرشه فولادی و محصولات جانبی می باشد .


این برآورد قیمت عرشه فولادی براساس ورق گالوانیزه
درجه یک هفت الماس قزوین و گلمیخ شرکتهای گام و بتا تهیه شده است.(جهت آگاهی از قیمت روز محصول می توانید برروی نام هر محصول کلیک کنید.)

برآورد قیمت عرشه فولادی فوق بر اساس قیمت ورق گالوانیزه هر کیلوگرم ۲۶۵۰۰۰ ریال صنایع هفت الماس قزوین با احتساب هزینه حمل به کارخانه تنظیم گردیده است.

( متاسفانه به دلیل نوسانات بیش از حد قیمت لطفا جهت آگاهی از قیمت روز و اراِئه پیش فاکتور تماس حاصل فرمایید).


* شرایط و امکانات هر پروژه محتاج به برآورد قیمت اجرای سقف عرشه فولادی مختص همان پروژه می باشد .

مراجعین محترم می توانند ضمن تماس با شرکت و ارائه اطلاعات نقشه از برآورد هزینه مناسب پروژه خود مطلع شوند.

جهت استعلام قیمت لحظه ای فروش مش حرارتی و انواع میلگرد می توانید ازطریق تماس با شرکت به صورت جداگانه از هزینه این محصولات برای سقف پروژه خود برخوردار شوید.

 

نکات مهم درباره سقف و انتخاب صحیح محصول که در قیمت عرشه فولادی تاثیرگذار است:

اصولاً دو روش برای طراحی این نوع سقفها رایج است:

الف:ورق فولادی به عنوان قالب ماندگار:

در این روش از قابلیت مقاومت کششی ورق فولادی در مقطع صرف نظر می کنند و ورق تنها بارهای زنده موجود تا مرحله بتن ریزی و همچنین وزن بتن خیس را تا خشک شدن تحمل خواهد کرد و در واقع از عملکرد سازه ای ورق فولادی چشم پوشی شده و سقف به عنوان یک دال بتنی مسلح در نظر گرفته می شود این نحوه طراحی موجب می شود مقدار آرماتور محاسباتی مقطع بیشتر شود چرا که میبایست به جای ورق فولادی نیز در تحمل کشش مقطع شرکت نمایند. طراحان در این حالت معمولا این آرماتور های کششی را در کف کنگره ها قرار داده و آنها را آرماتورهای طولی می نامند.

ب :ورق فولادی به عنوان عضو کششی در طراحی وارد گردد:

در واقع در این حالت درگیری بتن و ورق بیشتر و ورق به عنوان المان کششی در نظر گرفته می شود و مقطع حاصله به صورت مرکب به اندازه کافی است که در حین مقاومت در برابر لنگرها و برش های موجود با یکدبگر عمل کرده و دچار لغزش نسبت به هم نمی شوند. طراحی با استفاده از این فرضیات اقتصادی ترین حالت این سقف را بدست می دهد چرا که موجب کاهش میلگرد مصرفی در مقطع خواهد بود.

۳٫روش دیگری نیز وجود دارد که طراحی بر اساس نتایج بدست آمده از یک سری آزمایشهای استاندارد انجام پذیرد که این امر مستلزم ساخت نمونه هایی با دقت بالا و سپس انجام آزمایشهای مذکور با شیوه و الگوریتم خاص ودر نهایت گرفتن خروجی های قابل استفاده.

نکته مهم :

عرض ورق عرشه فولادی فرم شده گام ۶ سانتیمتر نباید بیشتر از ۱۰۰ سانتیمتر باشد.

عرض ورق عرشه فولادی فرم شده گام ۶٫۵ سانتیمتر نباید بیشتر از ۹۹ سانتیمتر باشد.

عرض ورق عرشه فولادی فرم شده گام ۷٫۵ سانتیمتر نباید بیشتر از ۹۴ سانتیمتر باشد.

*** در صورتی که ورق فرم شده ای خارج از ابعاد ذکر شده بالا باشد اساسا غیر استاندارد بوده و حتی احتیاجی به چک نمودن شایر موارد استاندارد و آیین نامه نمی باشد.

مقاومت تسلیم ورقهای فولادی گالوانیزه عمدتاً بین  ۳۰۰۰  تا ۳۵۰۰  می باشد لذا معمولاً حداقل تنش مجاز عرشه ها   =۳۰۰۰  در محاسبات در نظر گرفته می شود.

در محاسبات دال عرشه معمولاً از بتن با وزن مخصوص ۲۴۰۰kg/m²  با مقاومت فشاری f’c=210kg/m² استفاده می شود(این مقدار منحصرا به نظر طراح و الزامات پروژه بستگی دارد.

حداکثر خیز  به طول دهانه آزاد محدود می گردد یا   (درحین اجرا)

حداکثر خیز به طول دهانه آزاد  محدود می گردد یا  (با در نظر گرفتن بتن)

حداکثر خیز به طول دهانه آزاد  محدود می گردد یا  (در هنگام بهره برداری)

دال بتنی باید به تیر فولادی با استفاده از گلمیخ های با قطر ۲۰ میلیمتر یا کمتر متصل شود.

حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود نباید کمتر از ۴۰میلیمتر باشد.

ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه نباید از ۵۰ میلیمتر کمتر باشد.

رعایت مباحث سوم و دهم مقررات ملی ساختمان  در اجرای این سقفها الزامی است.

رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی پس از اجرای عرشه فولادی در مراحل بعدی الزامی است.

رعایت مبحث نهم مقررات ملی در انتخاب میلگرد حرارتی و مقدار آن در هر متر مربع با نظر طراح پروژه الزامی است.

نکاتی بر طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۲۱۹۷۳ سال ۱۳۹۶:

بر اساس این استاندارد برای طراحی ضخامت فلز پایه بدون پوشش ورق به کار می رود. حداقل ضخامت باید برابر ۰/۹۵ ضخامت فرض شده در طراحی باشد. ضخامت ورق عرشه فولادی نباید کمتر از  ۰/۸ میلیمتر باشد.

در مواردی که ورق عرشه فولادی نقش تسلیح کننده دال را بر عهده دارد. عرشه باید از نوع آجدار با حداقل عمق آج ۱ میلیمتر بوده و نیز مشخصات ورق فولادی باید مطابق نشریه شماره ۶۱۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (برای دانلود به بخش آیین نامه ها در همین سایت مراجعه فرمایید ) باشد. افزایش طول نسبی نهایی ورق فولادی باید مطابق عرشه در نمونه با طول ۵۰ میلیمتر ، باید ده درصد یا بیش از آن بوده و همچنین مقاومت مشخص تسلیم نبایدازFy یا  ۳۴۵MPa بیشتر باشد.

در پایان همکاران ما در شرکت رهکام سازه عرش آمادگی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان از طریق قسمت تماس با ما می باشند.