ورق گالوانیزه

 بر اساس آیین نامه مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان ورق های گالوانیزه مصرفی جهت تولید عرشه و یا ضمایم بایستی دارای حداقل مقاومت تسلیم مشخصه ۳۳Ksi) 230Mps) باشند.( توضیحات بیشتر در AISI S100 ) و پوشش ورق گالوانیزه باید منطبق با استاندارد ASTM A6563 /A653M باشد. لازم به ذکر است انتخاب درست کارخانه تولید کننده ورق خام در رسیدن به نتیجه مطلوب و مطابق استانداردهای فوق بسیار تاثیر گذار است .به همین منظور شرکت رهکام سازه عرش اقدام به معرفی و فروش ورق گالوانیزه  واعلام  قیمت ورق گالوانیزه به ویژه محصولات استاندارد در این قسمت نموده است.

تاریخ بروزرسانی :  مرداد ماه  ۹۸/۰۵/۳۱

فروش ورق گالوانیزه

شرح کالابرندعرض رول (mm)قیمت در کارخانهقیمت در بنگاه تهران
ورق گالوانیزه ضخامت 50امیر کبیر کاشان۱۲۵۰910000
ورق گالوانیزه ضخامت 50امیر کبیر کاشان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 60امیر کبیر کاشان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 60امیر کبیر کاشان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 70 امیر کبیر کاشان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 70امیر کبیر کاشان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 80امیر کبیر کاشان۱۲۵۰تماس بگیرید81200
ورق گالوانیزه ضخامت 80امیر کبیر کاشان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 90 امیر کبیر کاشان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 90امیر کبیر کاشان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 100امیر کبیر کاشان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 100امیر کبیر کاشان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 125امیر کبیر کاشان۱۲۵۰تماس بگیرید80300
ورق گالوانیزه ضخامت 125امیر کبیر کاشان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 150امیر کبیر کاشان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 150امیر کبیر کاشان۱۰۰۰0
ورق گالوانیزه ضخامت40 صنایع فولاد هفت الماس۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت40صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰99500
ورق گالوانیزه ضخامت50 صنایع فولاد هفت الماس۱۲۵۰875000
ورق گالوانیزه ضخامت50 صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰875000
ورق گالوانیزه ضخامت 60صنایع فولاد هفت الماس۱۲۵۰815000
ورق گالوانیزه ضخامت 60صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰810000
ورق گالوانیزه ضخامت 70 صنایع فولاد هفت الماس۱۲۵۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 70صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 80صنایع فولاد هفت الماس۱۲۵۰775000
ورق گالوانیزه ضخامت 80صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰755000
ورق گالوانیزه ضخامت 90 صنایع فولاد هفت الماس۱۲۵۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 90 صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰755000
ورق گالوانیزه ضخامت 100 صنایع فولاد هفت الماس۱۲۵۰770000
ورق گالوانیزه ضخامت 100 صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 125 صنایع فولاد هفت الماس۱۲۵۰760000
ورق گالوانیزه ضخامت 125 صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 150صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 200 صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰760000
ورق گالوانیزه ضخامت 250 صنایع فولاد هفت الماس۱۰۰۰775000
ورق گالوانیزه ضخامت50سمنان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت50سمنان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 60سمنان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 60سمنان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 70سمنان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 70سمنان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 80سمنان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 80سمنان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 90 سمنان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 90سمنان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 100 سمنان۱۲۵۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 125سمنان۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 40خودرو شهرکرد۱۰۰۰تماس بگیرید0
ورق گالوانیزه ضخامت 50 خودرو شهرکرد۱۲۵۰885000
ورق گالوانیزه ضخامت 50 خودرو شهرکرد۱۰۰۰885000
ورق گالوانیزه ضخامت 60خودرو شهرکرد۱۲۵۰820000
ورق گالوانیزه ضخامت 60خودرو شهرکرد۱۰۰۰820000
ورق گالوانیزه ضخامت 70خودرو شهرکرد۱۲۵۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 70خودرو شهرکرد۱۰۰۰775000
ورق گالوانیزه ضخامت80خودرو شهرکرد۱۲۵۰785000
ورق گالوانیزه ضخامت80خودرو شهرکرد۱۰۰۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 90خودرو شهرکرد۱۲۵۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 90خودرو شهرکرد۱۰۰۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 100خودرو شهرکرد۱۲۵۰770000
ورق گالوانیزه ضخامت 100خودرو شهرکرد۱۰۰۰770000
ورق گالوانیزه ضخامت 125خودرو شهرکرد۱۲۵۰775000
ورق گالوانیزه ضخامت 125خودرو شهرکرد۱۰۰۰775000
ورق گالوانیزه ضخامت 150خودرو شهرکرد۱۲۵۰775000
ورق گالوانیزه ضخامت 150خودرو شهرکرد۱۰۰۰775000
ورق گالوانیزه ضخامت 200خودرو شهرکرد۱۲۵۰770000
ورق گالوانیزه ضخامت 200خودرو شهرکرد۱۰۰۰770000
ورق گالوانیزه ضخامت 50تاراز شهر کرد۱۲۵۰885000
ورق گالوانیزه ضخامت 50تاراز شهر کرد۱۰۰۰885000
ورق گالوانیزه ضخامت 60تاراز شهر کرد۱۲۵۰825000
ورق گالوانیزه ضخامت 60تاراز شهر کرد۱۰۰۰825000
ورق گالوانیزه ضخامت 70تاراز شهر کرد۱۲۵۰775000
ورق گالوانیزه ضخامت 70تاراز شهر کرد۱۰۰۰775000
ورق گالوانیزه ضخامت80تاراز شهر کرد۱۲۵۰785000
ورق گالوانیزه ضخامت80تاراز شهر کرد۱۰۰۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 90تاراز شهر کرد۱۲۵۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت 90تاراز شهر کرد۱۰۰۰765000
ورق گالوانیزه ضخامت100تاراز شهر کرد۱۲۵۰780000
ورق گالوانیزه ضخامت100تاراز شهر کرد۱۰۰۰770000
ورق گالوانیزه ضخامت 125تاراز شهر کرد1250775000

توضیح در خصوص فروش و قیمت ورق گالوانیزه:

فروش کلیه محصولات فوق به روز و به صورت نقدی ارائه شده است.
لطفا به دلیل نوسانات بازار قبل از سفارش تماس بگیرید: تماس با شرکت
مقدار وزن مندرج در باسکول مبدا ملاک محاسبه وزن و قیمت کالا می باشد.
کیفیت محصولات مطابق با استاندارد کارخانه تولید کننده میباشد و مطابق با اطلاعات حواله بار ارسال میگردد.
هزینه حمل ورق گالوانیزه تا مقصد بر عهده خریدار میباشد و نقدا قبل از تخلیه بار توسط راننده دریافت میگردد.
ارسال ورقها حداکثر سه روز پس از سفارش کالا انجام می پذیرد و قبل از ارسال اطلاعات بار به مشتری ارائه خواهد شد.
شرکت رهکام سازه عرش آماده فرم دهی ورق های خریداری شده می باشد.
همکاران ما در شرکت رهکام سازه عرش آماده پاسخگویی در ساعات اداری می باشند.
لازم به ذکر است مراجعین محترم می توانند محصولات فوق را به صورت آنلاین نیز خریداری نمایند.